Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl

Onze Mensen

<p><strong><em> Erfrecht </em> - </strong> Als de overledene geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen heeft aangewezen, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht kent verschillende regels, maar door een testament kan van die regels worden afgeweken. Kinderen hebben... <a href="/erfrecht.html" target="_self">Lees meer</a></p>