Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl

Onze Mensen

<p><strong><em> Bestuursrecht </em> - </strong> Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) gaat over de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten op basis van wetten... <a href="/bestuursrecht.html" target="_self">Lees meer</a></p>