Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Faillissement Vegter

Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland Locatie Groningen d.d. 20 februari 2018 is Banketfabriek Jac. Vegter B.V. in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr H.H. Kielman tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr P. Lettinga van Dorhout Advocaten als curator.

Op dit moment worden de mogelijkheden om te komen tot een doorstart onderzocht.


Er hebben zich reeds diverse geïnteresseerde partijen gemeld voor één of meer onderdelen van de onderneming. Deze partijen krijgen een geheimhoudingsovereenkomst toegestuurd en na ondertekening daarvan zal toegang worden verstrekt tot een digitaal verkoopmemorandum.

 

Voor het verdere verloop van dit faillissement verwijzen wij u naar de faillissementsverslagen die u kunt vinden onder: http://www.dorhout.nl/faillissementen.