Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Groei van zonne-energie in Nederland overtreft alle verwachtingen

In 2017 is een recordaantal zonneparken geplaatst en deze trend lijkt zich de komende tijd voort te zetten.

 

Geholpen door lucratieve subsidies zijn er de laatste tijd zoveel zonneparken neergezet dat het elektriciteitsnet dit op sommige plekken amper aankan. Dit speelt bijvoorbeeld in Zuid-Groningen en Noord-Drenthe.

 

In het gebied rondom Stadskanaal, Gasselte en Musselkanaal zijn momenteel zo veel zonneprojecten dat het net daar overvol begint te raken. Vandaar dat de netbeheerders met initiatiefnemers van zonneparken in gesprek gaan om te kijken of ze hun project niet beter ergens anders kunnen realiseren.

 

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en de regionale netbeheerder Enexis voeren nu allerlei nieuwe berekeningen uit en werken samen aan maatregelen om daar meer capaciteit aan te bieden. Dit najaar zal er een gezamenlijk plan zijn uitgewerkt voor het oplossen van de knelpunten.

  

Heeft u vragen op het gebied van energie en recht? Neem dan contact op met Hans Koenders en/of  Simone Pipping.