Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Terechte doorstart garnalenverwerker Heiploeg via pre-pack

In zijn arrest van 17 juli 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden beslist dat de doorstart van de garnalenverwerker Heiploeg in januari 2014 geheel volgens de regels is gegaan. Het Hof is van oordeel dat anders dan de bonden menen, uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 22 juni 2017 niet kan worden opgemaakt dat op een vòòr de faillietverklaring voorbereide en na dat moment uitgevoerde doorstart, al dan niet in de vorm van een pre-pack, in geen geval onder de in artikel 5 bedoelde uitzondering kan vallen. Het Hof heeft in het onderhavige geval geoordeeld dat aan alle voorwaarden van artikel 5 van de Europese richtlijn inzake overgang ondernemingen is voldaan.

Zie voor de volledige uitspraak: arrest Heiploeg_Gerechtshof_17-07-2018 

Gerard Breuker en Pieter Lettinga

curatoren Heiploeg